Wave (translated)

Standard

Intense and calm

Noisy and quiet

Rivers don’t understand themselves

Waves find to the ocean.

 

Oh, ancient waves

And waves at that day after are, too

Ambitions in love

Worries in the young chest

 

Stand in front of waves

I think of you, myself

I think the big sea

From where waves up?

 

Waves start from the wind

Where does wind start?

I don’t know, too.

When we love each together?

 

Waves are beneath ocean

Waves are on surface’s water

Oh, waves miss beaches

All day can’t sleep

My heart misses you

My dreams still miss.

 

Even down to the Northward

Even contrary to the Southward

I think everywhere

Only have a place to miss to you

 

In outside of ocean

Hundreds, thousands that waves

All waves will go to the beach

Although having difficulties

 

The life is long

But months will go through

As that sea is still large

Clouds still fly away.

How is waves melted?

Becoming hundreds of small waves

Between the great sea of love

For thousands years still clap

SÓNG
XUÂN QUỲNH
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

– Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đễ ngàn năm còn vỗ 

Advertisements

About thiemle

Welcome to my page! My name is Thiem. I come from Vietnam. I am studying at Asian University for Woman. I really like sharing my thoughts for every people. Therfore, with this page, every people can understand about me a lot. Thanks for your coming to my page!

Comments are closed.